ประกันสุขภาพ Easy Health Top Up

เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลยาม
เจ็บป่วย

ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย

รับประกันภัยโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับประกันภัยโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เหมาะสำหรับคนที่มีสวัสดิการ
หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว

เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย
วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทต่อปี

คุ้มค่า
ประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากกว่า

จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่า ด้วยแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ดูแลสุขภาพ ครบ จบ
ในกรมธรรม์เดียว

เลือกซื้อเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าชดเชยรายวัน
กรณีเจ็บป่วยด้วย 7 โรคร้ายแรง

ความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย
อีซี่ เฮลท์ ท็อป อัป

นอนโรงพยาบาลหมดห่วงด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่ายสูงสุดตามวงเงินความคุ้มครอง ทั้งค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด เบิกค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการผู้ป่วยในได้สูงสุด 365 วัน

คุ้มครองครอบคลุมการตรวจก่อนและหลังรักษาตัว

คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30วัน

คุ้มค่า ประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากกว่า

เหมาะกับผู้มีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอื่นอยู่แล้ว ประหยัดค่าเบี้ยประกันด้วยแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเองส่วนแรก 15,000 บาท

ดูแลสุขภาพครบ จบในกรมธรรม์เดียว

สามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าชดเชยรายวัน หากเจ็บป่วย ด้วย 7 โรคร้ายแรง

คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงถึง 150,000 บาท

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงคุณตอบคำถามสุขภาพตามจริง ก็สามารถสมัครประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้

ตัวอย่าง: กรณีลูกค้ามีสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มที่ได้รับจากบริษัทที่ทำงานอยู่
โดยได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในวงเงินสูงสุด 15,000 บาทต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด120,000฿ค่าผ่าตัดไส้ติ่ง
นอนพักรักษาตัว

ความรับผิดชอบส่วนแรก15,000฿เบิกจากสวัสดิการเดิมที่คุณมีอยู่

ประหยัดค่าใช้จ่าย105,000฿อีซี่ เฮลท์ ท็อปอัปช่วยดูแลค่าใช้จ่าย

ลูกค้าสามารถใช้สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ เพื่อจ่ายค่ารักษาส่วนแรกเองก่อน และค่ารักษาส่วนเกินที่เหลือ ประกันเหมาจ่ายออนไลน์ อีซี่ เฮลท์ ท๊อป อัป จะช่วยดูแล และบริษัทประกันจ่ายค่ารักษาส่วนเกินตามวงเงินที่กำหนดในกรมธรรม์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย อีซี่ เฮลท์ ท็อป อัพ

ตัวอย่างเบี้ยประกัน เพศหญิง อายุ 35 ปี

แพ็กเกจ 1

แพ็กเกจ 2

แพ็กเกจ 3

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง
แพ็กเกจ 1
แพ็กเกจ 2
แพ็กเกจ 3
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อปีกรมธรรม์
500,000
1,000,000
1,500,000
1. ผลประโยชน์ ผู้ป่วยใน (IPD)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการผู้ป่วยใน (ต่อวัน) สูงสุด 365 วัน
1,500
3,000
4,500
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU.) สูงสุด 180 วัน
จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือ บำบัดรักษา
จ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
จ่ายตามจริง
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน สูงสุด 14 วัน
จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน(Day surgery)
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ(1)
จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย (OPD) ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง (OPD) โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา (Radio therapy) รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology) เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รักษา (Nuclear medicine) ฝังแร่รักษามะเร็ง (Brachytherapy) เคมีบำบัด (Chemotherapy) และ Targeted therapy
จ่ายตามจริง
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)
จ่ายตามจริง
3. ความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible)
ประหยัดค่าเบี้ยฯ ด้วยความรับผิดส่วนแรก(2) (Deductible) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
15,000
4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครอง
150,000
หมายเหตุ* (1) รวมถึงค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตค่าบริการทางการพยาบาล ค่าผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ศัลยกรรมและ หัตถการ รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (2) ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ 15,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายที่เกินจากนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมให้กับ ผู้เอาประกันภัย *ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนแรกให้รวมถึงการได้รับผลประโยชน์จากสวิสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล (ถ้ามี) และ/หรือ จากสัญญาประกันภัยอื่นๆ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย