เช็กเบี้ยประกันรถยนต์
ชั้น 1

เลือกชั้นประกันภัย

กรุณาเลือกแบรนด์รถยนต์ของคุณ

การคลิก “คำนวณเบี้ยประกันภัย” เป็นการยืนยันว่าข้อมูลของคุณเป็นความจริง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาและความคุ้มครอง
การคลิก “คำนวณเบี้ยประกันภัย”
เป็นการยืนยันว่าข้อมูลของคุณเป็นความจริง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาและความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
 • ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด
 • เหมาะสำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี
 • คุ้มครองทั้งรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์คู่กรณีี
 • ครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกัน และในรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และการถูกโจรกรรม
 • บริการเสริมเช่น Roadside Assistance หรือ รถใช้ระหว่างซ่อม หรือ ค่าพาหนะกรณีรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์
 • ยืดหยุ่นความคุ้มครองตามการใช้งานจริงด้วยประกันรถยนต์ตามไมล์ หรือเลือกได้แบบเปิดปิดขณะใช้รถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
 • ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด
 • เหมาะสำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี
 • คุ้มครองทั้งรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์คู่กรณีี
 • ครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกัน และในรถยนต์คู่กรณี
 • คุ้มครองกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และการถูกโจรกรรม
 • บริการเสริมเช่น Roadside Assistance หรือ รถใช้ระหว่างซ่อม หรือ ค่าพาหนะกรณีรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์
 • ยืดหยุ่นความคุ้มครองตามการใช้งานจริงด้วยประกันรถยนต์ตามไมล์ หรือเลือกได้แบบเปิดปิดขณะใช้รถยนต์

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 1

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 1

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ง่าย คุ้มครองทันที

คำถามที่พบบ่อย

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทฯ

ค้นหาเบี้ยประกันตอนนี้