เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 2 ฟรี

ลองคลิกดูดีลที่เราเทียบราคาให้คุณก่อนครับ
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
เป็นแผนประกันภัยชั้น
เป็นแผนประกันภัยชั้น

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
  • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความเสียหายรถยนต์คู่กรณี

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
  • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความเสียหายรถยนต์คู่กรณี

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 2

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัย รถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 2

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัย รถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ง่าย คุ้มครองทันที

คำถามที่พบบ่อย

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทฯ

ค้นหาเบี้ยประกันตอนนี้