ประกันรถยนต์แบบไหนเหมาะกับใคร?
ประกันรถยนต์
ชั้น 1
มือใหม่หัดขับ
ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
รถที่ใช้งานหนักหรือใช้งานประจำ
ประกันรถยนต์
ชั้น 2
ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ได้อย่างคล่องแคล่ว
ผู้ที่ขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวัง
ประกันรถยนต์
ชั้น 2+
ผู้ใช้งานรถยนต์บ่อยครั้ง และขับขี่อย่างระมัดระวัง
ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้ที่ขับรถได้อย่างคล่องแคล่ว
ประกันรถยนต์
ชั้น 3
ผู้ที่ขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวัง
ผู้ใช้รถยนต์น้อย
รถยนต์มีอายุมากกว่า 10 ปี
ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
ประกันรถยนต์
ชั้น 3+
ผู้ใช้งานรถยนต์บ่อยครั้ง และขับขี่อย่างระมัดระวัง
ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้ที่ขับรถได้อย่างคล่องแคล่ว
ประกันรถยนต์
ตามไมล์
ผู้ใช้รถยนต์น้อย
ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปที่ี่ขับในสถานที่ใกล้ ๆ
ผู้ใช้รถยนต์มีอายุมากกว่า 5 ปี แต่ต้องการความคุ้มครองแบบประกันรถยนต์ชั้น 1
ประกันรถยนต์
ระยะสั้น
ผู้ใช้รถยนต์ที่ขับออกจากเส้นทางปกติในช่วงเวลาสั้นๆ
ผู้ใช้รถยนต์ที่เน้นเดินทางเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว
ต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน และยังได้ความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์รายปี
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย