เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส ฟรี

ลองคลิกดูดีลที่เราเทียบราคาให้คุณก่อนครับ
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
เป็นแผนประกันภัยชั้น
เป็นแผนประกันภัยชั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส (กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5)

คุ้มครองภัยเฉพาะ
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน กรณีรถชนรถ หรือมีคู่กรณีเท่านั้น
  • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองค่าชดเชยความเสียหายรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
* ต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
* ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส (กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5)

คุ้มครองภัยเฉพาะ
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน กรณีรถชนรถ หรือมีคู่กรณีเท่านั้น
  • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้สำหรับตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  • คุ้มครองค่าชดเชยความเสียหายรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
* ต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
* ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส (2+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
คันที่เอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ง่าย คุ้มครองทันที

โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทฯ

ค้นหาเบี้ยประกันตอนนี้