เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3 ฟรี

ลองคลิกดูดีลที่เราเทียบราคาให้คุณก่อนครับ
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
เป็นแผนประกันภัยชั้น
เป็นแผนประกันภัยชั้น

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
  • เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป
  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง คุ้มค่าสูงสุด
  • เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป
  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 3

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ชั้น 3

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ง่าย คุ้มครองทันที

โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทฯ

ค้นหาเบี้ยประกันตอนนี้