เช็กเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส ฟรี

ลองคลิกดูดีลที่เราเทียบราคาให้คุณก่อนครับ
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
ค่าเบี้ยปีต่อ
บาท
เป็นแผนประกันภัยชั้น
เป็นแผนประกันภัยชั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส (กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5)

คุ้มครองภัยเฉพาะ
  • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
* ต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
* ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส (กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5)

คุ้มครองภัยเฉพาะ
  • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารรถยนต์คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
* ต้องชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
* ต้องมีคู่กรณี ถ้าชนแล้วหนี หาพยานหลักฐานไม่ได้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส (3+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)

แบบประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส (3+) ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ง่าย คุ้มครองทันที

คำถามที่พบบ่อย

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์

*ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทฯ

ค้นหาเบี้ยประกันตอนนี้