ให้มากกว่าประกันอุบัติเหตุ

แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหาความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับ

ให้มากกว่าประกันอุบัติเหตุ

แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหาความคุ้มครอง
ที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ความคุ้มครองสูง
เบี้ยราคาเบาๆ
มากกว่าคุ้มครองโรคยอดฮิต ในเด็กเล็ก และผู้ใหญ่
ซื้อง่าย มั่นใจได้
ไทยพาณิชย์รับรอง
ความคุ้มครองสูง เบี้ยราคาเบาๆ
มากกว่าคุ้มครองโรคยอดฮิต
ในเด็กเล็ก และผู้ใหญ่
ซื้อง่าย มั่นใจได้ ไทยพาณิชย์รับรอง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

SCB PROTECT ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมปกป้องเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย สำหรับแต่ละช่วงวัย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต การพลัดตก หกล้ม จมน้ำ โดนของมีคมบาด กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก RSV ปอดอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายได้ หรือเป็นค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลลูกหลาน หรือญาติผู้ใหญ่ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

SCB PROTECT
ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมปกป้องเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย สำหรับแต่ละช่วงวัย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต การพลัดตก หกล้ม จมน้ำ โดน ของมีคมบาด กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมปกป้องเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย สำหรับแต่ละช่วงวัย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต การพลัดตก หกล้ม จมน้ำ โดน ของมีคมบาด กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หาก เจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก RSV ปอดอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก
โรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หาก เจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก RSV ปอดอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายได้ หรือเป็นค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลลูกหลาน หรือญาติผู้ใหญ่ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายได้ หรือเป็นค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลลูกหลาน หรือญาติผู้ใหญ่ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ
คุ้มครองได้ทันที

ประกันอุบัติเหตุ ครอบคลุม ทุกช่วงวัย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

คุ้มครองเด็กอายุ 1-20 ปี จากอุบัติเหตุทั่วไป ด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก รวมถึงเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงานเพื่อมาดูแล เมื่อเด็กต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน

คุ้มครองคนวัยทำงานจากอุบัติเหตุทั่วไปด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และ คุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อย รวมถึงเงินชดเชยรายได้ หากต้องหยุดงานเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงวัย

คุ้มครองผู้สูงวัยจากอุบัติเหตุทั่วไป ด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และ คุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงเงินชดเชยรายได้หากต้องหาใครมาดูแล เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกันอุบัติเหตุ
ครอบคลุม ทุกช่วงวัย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

คุ้มครองเด็กอายุ 1-20 ปี จากอุบัติเหตุทั่วไป
ด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก รวมถึงเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงานเพื่อมาดูแล เมื่อเด็กต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน

คุ้มครองคนวัยทำงานจากอุบัติเหตุทั่วไปด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และ คุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อย รวมถึงเงินชดเชยรายได้ หากต้องหยุดงานเมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงวัย

คุ้มครองผู้สูงวัยจากอุบัติเหตุทั่วไป ด้วยค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูง และ คุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงเงินชดเชยรายได้หากต้องหาใครมาดูแล เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุ้มครอง คุณและคนที่คุณรัก
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ด้วยราคาที่ คุ้มค่า จาก SCB PROTECT
ไทยพาณิชย์ โพรเทค คัดสรรประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันชั้นนำ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่หลากหลายให้คุณเลือกคลิกซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลเองได้ตามความต้องการในราคาคุ้มๆ
คำนวณเบี้ยประกัน
คุ้มครอง คุณและคนที่คุณรัก
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ด้วยราคาที่ คุ้มค่า
จาก SCB PROTECT
ไทยพาณิชย์ โพรเทค คัดสรรประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันชั้นนำ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่หลากหลายให้คุณเลือกคลิกซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลเองได้ตามความต้องการในราคาคุ้มๆ
คำนวณเบี้ยประกัน
โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย