ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหาความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 61-70 ปี

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหา
ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 61-70 ปี

อุ่นใจได้กับประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

SCB PROTECT ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงวัย พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน เพื่อมาดูแลญาติผู้ใหญ่ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องญาติผู้ใหญ่คุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น การพลัดตก หกล้ม โดนของมีคมบาด ทิ่มหรือแทง การถูกยานพาหนะทางบกทุกชนิดเฉี่ยวชน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากญาติผู้ใหญ่คุณเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับคนสูงวัย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ปอดอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

คุ้มครองค่าดูแลผู้ป่วยรายวัน

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

อุ่นใจได้กับประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

SCB PROTECT
ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป
และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงวัย
พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน
เพื่อมาดูแลญาติผู้ใหญ่ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องญาติผู้ใหญ่คุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น การพลัดตก หกล้ม โดนของมีคมบาด ทิ่มหรือแทง การถูกยานพาหนะทางบกทุกชนิดเฉี่ยวชน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วย
จากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากญาติผู้ใหญ่คุณเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับคนสูงวัย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ปอดอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

คุ้มครองค่าดูแลผู้ป่วยรายวัน

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ
คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย