ประกันอุบัติเหตุวัยเด็กเล็ก

แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหาความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 1-20 ปี

ประกันอุบัติเหตุวัยเด็กเล็ก
แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหา
ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 1-20 ปี

พ่อแม่อุ่นใจได้กับประกันอุบัติเหตุเด็ก

SCB PROTECT ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุเด็กคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน เพื่อมาดูแลลูกหลาน เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องลูกหลานคุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต การพลัดตก หกล้ม จมน้ำ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากลูกหลานคุณเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก หรือ RSV เป็นต้น

คุ้มครองค่าดูแลเด็กรายวัน

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลลูกหลาน เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

พ่อแม่อุ่นใจได้กับประกันอุบัติเหตุเด็ก

SCB PROTECT
ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุเด็กคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป
และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก
พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน
เพื่อมาดูแลลูกหลาน เมื่อต้องนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องลูกหลานคุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต การพลัดตก หกล้ม จมน้ำ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วย
จากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากลูกหลานคุณเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับเด็ก เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก หรือ RSV เป็นต้น

คุ้มครองค่าดูแลเด็กรายวัน

ให้คุณหมดห่วง แม้คุณต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยค่าดูแลผู้ป่วยต่อวันเพิ่มเติม หากคุณต้องดูแลลูกหลาน เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ
คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย