ประกันอุบัติเหตุวัยทำงาน

แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหาความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับบุคคล อายุระหว่าง 21-60 ปี

ประกันอุบัติเหตุวัยทำงาน
แค่คลิกเลือก ระบบจะเทียบหา
ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับคุณ
ฉันกำลังมองหา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ

สำหรับบุคคล อายุระหว่าง 21-60 ปี

ประกันอุบัติเหตุวัยทำงาน

SCB PROTECT ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับวัยทำงาน คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับวัยทำงาน พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องคุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น ได้บ่อย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต โดนของมีคมบาด ทิ่มหรือแทง การถูกยานพาหนะทางบกทุกชนิดเฉี่ยวชน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากต้องเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

ให้คุณหมดห่วง แม้ต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายวัน หากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุวัยทำงาน

SCB PROTECT
ประกันออนไลน์
คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับวัยทำงาน
คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุทั่วไป
และความคุ้มครองโรคเฉพาะที่พบบ่อยสำหรับวัยทำงาน
พร้อมเงินชดเชยรายได้ หากคุณต้องหยุดงาน
เมื่อต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุครอบคลุม

คุ้มครองครอบคลุมกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และปกป้องคุณเพิ่มขึ้น ด้วยค่ารักษาเพิ่มเติมพิเศษจากอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต โดนของมีคมบาด ทิ่มหรือแทง การถูกยานพาหนะทางบกทุกชนิดเฉี่ยวชน กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น

คุ้มครองการเจ็บป่วย
จากโรคที่พบบ่อย

ให้คุณอุ่นใจเพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หากต้องเจ็บป่วยจากโรคเฉพาะที่พบบ่อย เช่น อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

ให้คุณหมดห่วง แม้ต้องขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายวัน หากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ
คุ้มครองได้ทันที

คุ้มครอง ด้วยราคาที่ คุ้มค่า กับคุณที่สุด

คลิกเลือกง่ายๆ คุ้มครองได้ทันที

โปรโมชั่นแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย