ประกันสะสมทรัพย์ | FWD

ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5

จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง5ปี
คุ้มครองตลอดสัญญา10ปี
คำนวณเบี้ยประกัน
รับประกันภัยโดย
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพียง 5 ปี

รับความคุ้มครองยาวถึง 10 ปี
เลือกเบี้ยประกันต่อปีได้ตามใจ 20,000 - 400,000 บาท

การันตีเงินคืนทุกปี

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 4% ของทุนประกัน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 รับเงินคืน 5% ของทุนประกัน

ครบสัญญารับเงินก้อน

สิ้นปีที่ 10 รับเงินคืน 350%ของทุนประกัน

คุ้มครองชีวิต
ตลอดสัญญา

กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของทุนประกัน หรือค่าเบี้ย
ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เบี้ยประกันต่อปีที่น่าสนใจ

ตัวอย่าง เพศ หญิง อายุ 35 ปี

เบี้ยประกัน 35,000 บาท
ทุนประกันภัย 50,000 บาท
รวมผลประโยชน์
กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา สิ้นปีที่ 10
195,000 บาท
รับเงินคืน
รับ ณ สิ้นปีที่ 1-5 2,000 บาทต่อปี
รับ ณ สิ้นปีที่ 6-9 2,500 บาทต่อปี
เงินครบกำหนดสัญญา
รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีที่ 10
175,000 บาท
ความคุ้มครองชีวิต
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด
175,000 บาท

ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5
เงื่อนไขอายุรับประกัน 20-60 ปี

เพียงใส่เพศ วันเกิด และเบี้ยประกันสะสมทรัพย์ที่คุณต้องการ เพื่อดูแผนประกันของคุณ

เพศ

วัน / เดือน / ปีเกิด (พ.ศ.)

เบี้ยประกันที่ต้องการ

กรุณากรอกเบี้ยประกันระหว่าง 20,000 - 400,000 บาท
โดยสามารถปรับเพิ่มได้ ครั้งละ 1,000 บาท

เบี้ยประกัน หมายถึง?

จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์
และความคุ้มครอง จากบริษัทประกันภัย

สมัครง่ายใน 5 นาที กรมธรรม์มีผลทันทีหลังชำระเงิน