ประกันเดินทาง

เที่ยวไหนก็สบายใจ
เดินทางได้สบายตัว
การคลิก “คำนวณเบี้ยประกันภัย” เป็นการยืนยันว่าข้อมูล
ของคุณเป็นความจริง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีการเปลี่ยน
แปลงราคาและความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันเดินทาง

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

สำหรับประกันเดินทาง

เลือกแผนประกันที่มีความคุ้มครองความเสียหายของบ้านและทรัพย์สินที่เกิดจาก การโจรกรรม เพิ่มเติมได้ ให้คุณเที่ยวได้อย่างสบายใจ
เลือกแผนประกันที่มีีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โรคอาหารเป็นพิษ, โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน เพิ่มเติมได้ เฉพาะแผนการเดินทางในประเทศ

ทำไมต้องซื้อ ประกันเดินทาง?

ประกันเดินทาง
ไม่ได้คุ้มครองเฉพาะชีวิตของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
แต่ยังให้ความคุ้มครองอื่นๆ ที่สำคัญด้วย

เที่ยวบินยกเลิก
การล่าช้าของเที่ยวบิน
กรณีมีการต่อเครื่อง
แล้วเที่ยวบินก่อนหน้าเกิดความล่าช้า
ทำให้ขึ้นเครื่องไม่ทัน สามารถเรียกร้องสินไหม
ประกันเดินทาง เพื่อชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้ได้
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ระหว่างการเดินทางจนต้องเข้ารับการรักษา
พยาบาลก็อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง
การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน
หรือเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ สามารถเรียกร้อง
ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก คืนได้
คำถามที่พบบ่อยของประกันเดินทาง
คำถามที่พบบ่อยของประกันเดินทาง