ประกันเดินทาง

เที่ยวไหนก็สบายใจ
เดินทางได้สบายตัว
การคลิก “คำนวณเบี้ยประกันภัย” เป็นการยืนยันว่าข้อมูล
ของคุณเป็นความจริง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีการเปลี่ยน
แปลงราคาและความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

สำหรับประกันเดินทาง

เพิ่มความคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินของคุณ ให้คุณเที่ยวได้อย่างสบายใจ
เพิ่มความคุ้มครองให้พื่อนร่วมทริปของคุณ หากต้องเดินทางพร้อมเพื่อนหรือครอบครัว สามารถซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 9 ท่านในการซื้อครั้งเดียว

ทำไมต้องซื้อ ประกันเดินทาง?

การคุ้มครองของ ประกันภัยการเดินทาง
ไม่ใช่แค่ชีวิตของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่แพ็กเกจต่างๆ
ครอบคลุมด้วย โดยพื้นฐานการคุ้มครองเหล่านี้

ไฟล์ทบิน เที่ยวบินดีเลย์
ไม่สามารถออกได้ตามกำหนด
หรือมีการต่อเครื่อง แล้วไฟล์ทก่อนหน้าดีเลย์
ทำให้ขึ้นเครื่องไม่ทัน สามารถยื่นเคลม
เพื่อชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้ได้
เจ็บป่วยกะทันหัน หรือมีเหตุจำเป็นบางประการ
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้
เกิดเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลากำหนด
โดยอยู่ภายในเงื่อนไขคุ้มครองในกรมธรรม์เดินทาง
ของแต่ละบริษัท สามารถเคลมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักได้
คุ้มครองครอบคลุม คุ้มครอง เที่ยวบินล่าช้า สัมภาระล่าช้า
การยกเลิกการเดินทางค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ช่วยให้ทริปของคุณไม่ต้องกังวลใดๆ
คำถามที่พบบ่อยของประกันเดินทาง
คำถามที่พบบ่อยของประกันเดินทาง