ประกันโรคหัวใจ Easy E-Heart

พร้อมรับมือกับโรคหัวใจ

ด้วยผลประโยชน์
สูงสุดถึง 2 ล้านบาท

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุ้มครอง
แม้ระยะเริ่มต้น

ให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือดที่มักจะเกิดโดยไม่มีสัญญาณเตือนถึง
ความผิดปกติ เน้นให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่

ตรวจพบ รับสูงถึง
2 ล้านบาท

รับเงินก้อน 100% สูงสุด 2,000,000 บาท
เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลือด

เบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปี

สบายใจ คุ้มครอง 5 ปี การันตีต่ออายุ
เพียงคลิกสมัครออนไลน์ง่ายใน 5 นาที
รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันโรคหัวใจ
Easy E-Heart

คุ้มครองกลุ่มโรค
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

หมดกังวล คุ้มครองโรคร้ายแรง
แม้เป็นระยะเริ่มต้น

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรองไม่ว่าจะไว้ใช้
รักษาตัวหรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวัน

จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

เบี้ยประกันคุ้มค่า คงที่ 5 ปี
อายุรับประกัน 20-60 ปี

แบบประกันออนไลน์

ซื้อง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าเบี้ยประกันบางส่วนสามารถนำไปลด
หย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แพ็กเกจประกัน
โรคหัวใจ
อีซี่ อี-ฮาร์ท

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

เบี้ยประกันต่อปี เริ่มต้น 259 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 1

ความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง อีซี่ อี-ฮาร์ท

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 259 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 2

ความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง อีซี่ อี-ฮาร์ท

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 339 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง อีซี่ อี-ฮาร์ท

2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 433 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ