ประกันโรคสมองและระบบประสาท Easy E-Stroke
คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ตรวจเจอรับเงินก้อน
เจอ จ่าย จบ ลดหย่อนภาษี
ตัวอย่าง : การคำนวณเบี้ยประกัน
, อายุ ปี

คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

เน้นให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ อย่างไร้กังวลด้วยเงินก้อน เมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก ตามรายการโรคในเอกสารข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองไว้ใช้ รักษาตัว หรือนำมาใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ได้ตามความต้องการ

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

สบายใจ จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี และค่าเบี้ยประกันบางส่วน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงคุณตอบคำถามสุขภาพตามจริง ก็สามารถสมัครประกันโรคสมองและระบบประสาทได้

ทำไมควรมีประกันโรคสมองและระบบประสาท

ค่ารักษาพยายาลที่ค่อนข้างสูง

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตัน มีค่ารักษาประมาณ 200,000 บาท ถึง 700,000 บาท

สาเหตุการเสียชีวิต และพิการ

ในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตจากการป่วย และเป็นสาเหตุอันดับ 3 ที่ทำให้เกิดความพิการ

คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

การทำประกันโรคร้ายแรง ช่วยให้ผู้เอาประกันมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าดูแลครอบครัว เป็นต้น

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

รายชื่อโรคที่คุ้มครอง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)

• โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)

• โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)

• โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)

• โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด (Cerebral Aneurysm Treatment by Endovascular Coiling)

• โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)

• การอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous (Cavernous sinus thrombosis)

• การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง (Cerebral Shunt Insertion)

• โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)

• โรคก้านสมองเสื่อม (Progressive Supranuclear Palsy)ผลประโยชน์และความคุ้มครอง500,0001,000,0002,000,000
กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงคุ้มครอง 100% ของทุน
ประกันภัยกรณีตรวจพบว่าเป็น
1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท
500,000 1,000,000 2,000,000
กรณีเสียชีวิต
50,000
กรุณาเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลที่มากขึ้น


หมายเหตุ

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียง นายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย