ประกันโรคหัวใจ Easy E-Heart
คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ตรวจเจอรับเงินก้อน
เจอ จ่าย จบ ลดหย่อนภาษี
ตัวอย่าง : การคำนวณเบี้ยประกัน
, อายุ ปี

คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

เน้นให้คุณได้รับรักษาอย่างเต็มที่ อย่างไร้กังวลด้วยเงินก้อน เมื่อได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก ตามรายการโรคในเอกสารข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองไว้ใช้ รักษาตัว หรือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามความต้องการ

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

สบายใจ จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี และค่าเบี้ยประกันบางส่วน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงคุณตอบคำถามสุขภาพตามจริง ก็สามารถสมัครประกันโรคหัวใจได้

ทำไมควรมีประกันโรคหัวใจ

ค่ารักษาพยายาลที่ค่อนข้างสูง

ค่ารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ประมาณ 110,000 บาท ถึง 800,000 บาท

ทำงานหนักมีความเสี่ยง

ข้อมูลจาก WHO พบว่า คนอายุ 45 - 74 ปี ที่ทำงานมากกว่า 55 ชม./ สัปดาห์ มีสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด 42% มาจากโรคหัวใจ

สาเหตุการเสียชีวิต

ในประเทศไทย สาเหตุการเสียชีวิต 4 อันดับแรก ของคนไทย ได้แก่ 1. โรคมะเร็งทุกชนิด 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. ปอดอักเสบ และ 4. โรคหัวใจขาดเลือด

คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

การทำประกันโรคร้ายแรง ช่วยให้ผู้เอาประกันมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าดูแลครอบครัว เป็นต้น

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

รายชื่อโรคที่คุ้มครอง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

• กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)

• การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ/เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac Pacemaker/defibrillator insertion)

• โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other serious Coronary Artery Diseases)

• โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)

• โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)

• การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery by-pass Surgery)

• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease requiring Angioplasty)

• การนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (Enhanced External Counter-pulsation)

• การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)

• การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Minimally Invasive Surgery to Aorta)

• การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด (Percutaneous Valve Surgery)

• การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardiectomy)ผลประโยชน์และความคุ้มครอง500,0001,000,0002,000,000
กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงคุ้มครอง 100% ของทุน
ประกันภัยกรณีตรวจพบว่าเป็น
1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
500,000 1,000,000 2,000,000
กรณีเสียชีวิต
50,000
กรุณาเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลที่มากขึ้น


หมายเหตุ

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียง นายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย