ประกันโรคร้ายแรง Big 3
ให้ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ตรวจเจอรับเงินก้อน
เจอ จ่าย จบ ลดหย่อนภาษี
ตัวอย่าง : การคำนวณเบี้ยประกัน
, อายุ ปี

คุ้มครองโรคร้ายแรง

หมดกังวล ให้ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองไว้ใช้ รักษาตัว หรือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามความต้องการ

รับความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

สบายใจ จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี และค่าเบี้ยประกันบางส่วน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงคุณตอบคำถามสุขภาพตามจริง ก็สามารถสมัครประกันโรคร้ายแรงได้

ทำไมควรมีประกันโรคร้ายแรง

ค่ารักษาพยายาลที่ค่อนข้างสูง

ค่ารักษาโรคมะเร็ง ประมาณ 300,000 บาท ถึง 8,000,000 บาท ค่ารักษาโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ประมาณ 110,000 บาท ถึง 800,000 บาท

ผู้ป่วยมะเร็งกว่า 140,000 คนต่อปี

ในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน

ทำงานหนักเสี่ยงโรคร้ายแรง

ข้อมูลจาก WHO พบว่า คนอายุ 45 - 74 ปี ที่ทำงานมากกว่า 55 ชม./ สัปดาห์ มีสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด 42% มาจากโรคหัวใจ

สาเหตุการเสียชีวิต

ในประเทศไทย สาเหตุการเสียชีวิต 4 อันดับแรก ของคนไทย ได้แก่ 1. โรคมะเร็งทุกชนิด 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. ปอดอักเสบ และ 4. โรคหัวใจขาดเลือด

คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

การทำประกันโรคร้ายแรง ช่วยให้ผู้เอาประกันมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าดูแลครอบครัว เป็นต้น

กลุ่มโรคมะเร็ง

รายชื่อโรคที่คุ้มครอง

กลุ่มโรคมะเร็ง

•มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ)

•โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

•การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง

•โรคโปลิโอ

•โรคก้านสมองเสื่อม

•โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

•โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว

•โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

•โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

•โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด

•โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

•การอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous

•กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

•โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

•โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ

•โรคลิ้นหัวใจตีบ

•โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

•การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

•โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

•การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด

•การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ

•การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

•การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

•การนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

•การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ/เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจผลประโยชน์และความคุ้มครอง500,0001,000,0002,000,000
กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงคุ้มครอง 100% ของ
ทุนประกันภัย กรณีตรวจพบว่าเป็น
1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) หรือ
500,000 1,000,000 2,000,000
2. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท
3. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
กรณีเสียชีวิต
50,000
กรณีเจ็บป่วยด้วยมะเร็งผิวหนัง*
50,000
กรุณาเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลที่มากขึ้น
*ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยและยังคงมีผลความคุ้มครองอยู่

หมายเหตุ

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียง นายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย