ประกันโรคร้ายแรง Big 3

แผนประกันสุขภาพเดียว

คุ้มครอง 3 กลุ่ม
โรคร้ายแรง

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุ้มครอง 3 กลุ่ม
โรคร้ายแรง

รับความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง
ที่เป็นสาเหตุหลักในการเคลมประกัน
โรคร้ายแรงของ
คนไทย โรคมะเร็ง
กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง
และระบบประสาท
กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลือด

คุ้มครอง 3 กลุ่ม
โรคร้ายแรง

รับความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง
ที่เป็นสาเหตุหลักในการเคลมประกันโรคร้ายแรง
ของคนไทย โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง
และระบบประสาท กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และหลอดเลือด

รับเงินก้อน
ทันที

รับเงินก้อนบิ๊กๆ
สูงสุด 2,000,000 บาท
เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 3
กลุ่มโรคร้าย
ทุกระยะ
แม้ระยะเริ่มต้น

เบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปี

สบายใจ คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปีการันตีต่ออายุเพียง
คลิกสมัครออนไลน์ง่ายใน 5 นาที
รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

เบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปี

สบายใจ คุ้มครอง 5 ปี
จ่ายเบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปีการันตีต่ออายุเพียง
คลิกสมัครออนไลน์ง่ายใน 5 นาที
รับความคุ้มครองทันที
ที่ชำระเงินสำเร็จ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง
Big 3

คุ้มครองโรคร้ายแรง

หมดกังวล คุ้มครองโรคร้ายแรงฮิตๆ ถึง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรองไม่ว่าจะไว้ใช้
รักษาตัวหรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวัน

พร้อมคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง

เมื่อตรวจพบมะเร็งผิวหนังอื่นๆ
รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง คุ้มค่า คงที่ 5 ปี
อายุรับประกัน 20-60 ปี

แบบประกันออนไลน์

ซื้อง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าเบี้ยประกันบางส่วนสามารถนำไปลด
หย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แพ็กเกจประกัน
โรคร้ายแรง บิ๊ก ทรี

โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง
และระบบประสาท กลุ่มโรค
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

เบี้ยประกันต่อปี เริ่มต้น 1,048 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 1

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,048 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 2

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,851 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 3,457 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ