ประกันโรคร้าย กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง Easy E-Stroke

พร้อมดูแลคุณเต็มที่

คุ้มครอง 100%
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุ้มครอง
แม้ระยะเริ่มต้น

คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและ
ระบบประสาทที่มีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้น
หากรู้ตัวก่อนก็จะสามารถรักษาได้ทันเวลา

รับเงินก้อน
ทันที

รับเงินก้อนบิ๊กๆ สูงสุด 2,000,000 บาท
เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคในกลุ่มโรค
เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

เบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปี

สบายใจ คุ้มครอง 5 ปี การันตีต่ออายุ
เพียงคลิกสมัครออนไลน์ง่ายใน 5 นาที
รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันโรคหลอดเลือด
Easy E-Stroke

คุ้มครองกลุ่มโรค
เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

หมดกังวล คุ้มครองโรคร้ายแรงแม้เป็น
ระยะเริ่มต้น ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรอง
ไม่ว่าจะ
ไว้ใช้รักษาตัว หรือแบ่งมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรอง ไม่ว่าจะไว้ใช้
รักษาตัวหรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวัน

จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

เบี้ยประกันคุ้มค่า คงที่ 5 ปี
อายุรับประกัน 20-60 ปี

แบบประกันออนไลน์

ซื้อง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าเบี้ยประกันบางส่วนสามารถนำไปลด
หย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แพ็กเกจประกันโรคหลอดเลือดสมอง
โรคร้ายแรง
อีซี่ อี-สโตรค

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

เบี้ยประกันต่อปี เริ่มต้น 439 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 1

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-สโตรค

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 439 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 2

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-สโตรค

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 714 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-สโตรค

2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,264 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ