ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer

มะเร็งระยะไหนก็ไม่หวั่น

ตรวจเจอ จ่ายเงินก้อน
ทุกระยะ

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุ้มครองทุกมะเร็ง
ทุกชนิด ทุกระยะ

รับความคุ้มครองโรคมะเร็ง
เมื่อตรวจพบครั้งแรก ให้คุณเลือก
รับการรักษาได้ตามความต้องการ

จ่ายผลประโยชน์
เป็นเงินก้อน

รับเงินก้อนตามแผนความคุ้มครอง
ที่เลือก 500,000 / 1 ล้านบาท / 2 ล้านบาท
เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก
(รับ 50,000 บาท สำหรับมะเร็งผิวหนัง)

จ่ายเบี้ยประกันคงที่
ตลอด 5 ปี

ทดลองคำนวณเบี้ยได้เองทางออนไลน์
ซื้อง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็ง
FWD Easy E-Cancer

คุ้มครองทุกมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ไม่ว่ามะเร็งแบบไหน ระยะใด
ก็ไม่ต้องกังวล เพราะประกันมะเร็งคุ้มครองครบ

จ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ให้คุณอุ่นใจว่ามีเงินสำรองไม่ว่าจะไว้ใช้
รักษาตัวหรือแบ่งมาใช้จ่ายในชีวิต
ประจำวัน

พร้อมคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง

เมื่อตรวจพบมะเร็งผิวหนังอื่นๆ
รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

เบี้ยประกันคุ้มค่า คงที่ 5 ปี
อายุรับประกัน 20-60 ปี

แบบประกันออนไลน์

เข้าใจง่าย ซื้อเองได้ แค่ไม่กี่คลิก
สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิตได้

สมัครง่าย

เพียงตอบคำถามสุขภาพสั้นๆ

แพ็กเกจประกันมะเร็ง
เอฟดับบลิวดี
อีซี่ อี-แคนเซอร์

ทุกโรคมะเร็ง ทุกระยะ

เบี้ยประกันต่อปี เริ่มต้น 875 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 1

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-แคนเซอร์

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 875 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 2

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-แคนเซอร์

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,505 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง อีซี่ อี-แคนเซอร์

2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทเบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 2,765 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ